ensv
svdown.png

Leveransvillkor

Samtliga priser gäller fritt Eskilstuna exkl. mervärdeskatt. Emballage tillkommer. Allmänna leveransbestämmelser NL 09 gäller. Levererade varor förblir X-ponent Inredning ABs egendom tills full likvid erlagts. På ordersummor understigande 300 kr utgår en expeditionsavgift om 50 kr.


Start > Hjälp > Leverans
Annonser
0 Produkter
Totalt 0 SEK
Priser exkl. moms